DuurzaamheidWat is Duurzaamheid?

Duurzaamheid is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling komen van oorsprong uit de ecologie: het duurzaam gebruiken van visgronden of een bos betekent dat er niet méér vis of hout aan de voorraad wordt onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij komt. Het respecteren van deze 'gebruiksruimte' betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Een duurzame Regio Rijnmond

Wat op mondiaal gebied plaatsvindt, gebeurt uiteraard ook in onze regio. Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen het klimaat- en grondstoffenprobleem. Duurzaamheid heeft een sterke relatie met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). 

Als onderdeel van de Randstad behoort de regio Rijnmond tot de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Onze regio is zeer ondernemend. Daarbij kunt u denken aan: industrie in het Europoort gebied, toerisme in het hart en de regio van Rotterdam, de wereldhaven, een goede mix van MKB en (inter)nationale organisaties, een kenmerkende (duurzame) architectuur, vele sportfaciliteiten cq. evenementen en uitgaansmogelijkheden.

Maar daarnaast ook zeker de opleidingen- woon- en zorgsectoren en het steeds belangrijker worden van het groene karakter van stadsregio Rotterdam en omliggende woon- en recreatiegebieden. Al deze organisaties hebben te maken met maatschappelijk betrokken ondernemen en duurzaamheid: Beslissingen op deze gebieden hebben gevolgen voor zowel het huidige milieu, als voor onze toekomstige generaties.

Green Deals Platform Duurzaam Rijnmond

Het Platform Duurzaam Rijnmond zoekt met experts in Nederland en Vlaanderen naar kansen om de economie duurzaam te versterken, organiseert koploperoverleg bijeenkomsten en zet industriële samenwerkingen en greendeals op in samenwerking met de overheid.

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

✔ Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
✔ Toegankelijk maken van netwerken
Ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
Inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact.

De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw.

Green Deals: Ruimte voor groene initiatieven uit de samenleving

De video hiernaast toont 3 succesvolle voorbeelden van Green Deals: gelijkspanning, biobased grondankers en hoe de scheepvaart de afvalketen sluit.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten of heeft u interesse in een samenwerking? Neem contact met ons op!

Contact